Skip to main content

Quorum Law heeft Fishway bijgestaan met betrekking tot haar twee recente financieringsrondes (welke werden gerealiseerd door middel van zowel conversie van verschillende converteerbare leningen verstrekt door investeerders in aandelen van de vennootschap als inbrengen in geld door verschillende (nieuwe) investeerders) alsook de structurering van haar aandeelhouderschap.

Fishway is actief op het gebied van de ontwikkeling van cellulair gekweekte vis, een vorm van cellulaire aquacultuur waarbij gezonde visingrediënten worden geproduceerd door viscellen in bioreactoren te kweken, zodat er geen dieren meer hoeven te worden gevangen of gekweekt voor voedsel. Door de investering heeft Fishway niet alleen de nuttige businessexpertise van bepaalde investeerders aangetrokken, maar ook de nodige fondsen verworven voor de verdere groei en ontwikkeling van haar innovatieve activiteiten en de verdere uitbouw van haar R&D-activiteiten op het gebied van het gecontroleerd kweken van ingrediënten komende van verschillende vissoorten.

Quorum wenst Samuel Van de Velde en Nina Coolsaet (medeoprichters van Fishway) en alle andere betrokken partijen te bedanken voor de aangename samenwerking!

Het deal team van Quorum bestond uit Davy Gorselé, Arthur Yee en Sarah Dilles.

Meer informatie: https://www.fishway.fish/press/ ; https://www.tijd.be/dossiers/changemakers/changemakers-leuvenaars-gaan-vis-kweken-in-bioreactoren/10524341.html/.

Leave a Reply