Skip to main content

Adviesverlening & Geschillenbeslechting.

Terwijl ondernemers zich vooral focussen op hun core business, moeten (juridische) struikelblokken te allen tijde worden vermeden. Wij zetten ons in om onze cliënten bij te staan bij de meest uiteenlopende juridische vragen om betwistingen te voorkomen en deze op te lossen voordat ze verder escaleren.

Vennootschaps- en handelsrecht

Wij hebben uitgebreide expertise in M&A geschillen, aandeelhouders- en joint venture geschillen, corporate governance geschillen, herstructurering en insolventie, bouwgeschillen en complexe contractuele geschillen.

Wij adviseren ook over een breed spectrum van vennootschapsrechtelijke- en commerciële aangelegenheden, waaronder aandeelhoudersgeschillen, corporate governance, bedrijfsreorganisaties, het opstellen van zakelijke contracten zoals distributieovereenkomsten, joint venture-partnerschappen en strategische allianties, licentieovereenkomsten en franchiseovereenkomsten.

Incasso en insolventie

Wij hebben een ruime ervaring in de tenuitvoerlegging van vorderingen van schuldeisers en in gerechtelijke en buitengerechtelijke reorganisatietransacties.

Alternatieve geschillenbeslechting

Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning bij alle vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen.