Skip to main content

Quorum heeft TRAINM NV bijgestaan bij het verkrijgen van een ‘coronalening’ van 800.000 EUR verleend door Participatie Maatschappij Vlaanderen NV (hierna “PMV”).

TRAINM NV is een uniek data-gestuurd multidisciplinair revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen met een neurologische of orthopedische aandoening of letsel.

Met het toestaan van deze lening wil PMV de continuïteit van het revalidatiecentrum helpen verzekeren en mee de basis ondersteunen voor de verdere groei van TRAINM NV.

Klik hier voor meer informatie:
https://www.tijd.be/ondernemen/algemeen/coronalening-van-800-000-euro-voor-revalidatie-met-exoskeletten/10271967.html

Leave a Reply