Skip to main content

Nils Coolsaet.

Leidinggevende vennoot

Nils is sinds oktober 2017 werkzaam bij Quorum. Hij staat corporates en private equity fondsen bij in een reeks van vennootschapsrechtelijke aangelegenheden waaronder M&A transacties, bedrijfsherstructureringen, fondsstructurering en vennootschapsrechtelijke adviesvragen. Hij adviseert ook over financieelrechtelijke aangelegenheden. Nils behaalde zijn Master in de rechten aan de Universiteit Gent en is sinds 2017 lid van de Antwerpse balie.

Expertises

  • M&A
  • Privé vermogen
  • Vennootschapsrecht
  • Bank & financiën
  • Vastgoedtransacties

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans