Skip to main content

Quorum Law is zeer verheugd InOpSys te hebben begeleid bij de overname van 100% van de aandelen van InOpSys door Indaver. InOpSys haalt toxische stoffen, zoals pfas, en waardevolle metalen, zoals palladium, uit afvalwater van chemische en farmaceutische bedrijven. Indaver is partner van zowel de industriële sector als van overheden voor een ecologisch en economisch verantwoord afvalbeheer en vult zo de activiteiten van InOpSys aan en vormt de ideale partner om de verdere groei en ontwikkeling van InOpSys te verzekeren.

Proficiat aan alle betrokken partijen en veel succes met de verdere uitbouw van InOpSys. Een speciaal woord van dank aan Steven De Laet en Jan Jacobs voor de aangename samenwerking doorheen de jaren en aan Cedric Goarant en alle bij de transactie betrokken verkopers voor de goede en efficiënte samenwerking.

Leave a Reply