Skip to main content

Let’s get digital – Een praktische kijk: COVID – 19 crisis versus algemene vergadering

Het houden van fysieke vergaderingen is in tijden van de COVID- 19 crisis en de door de overheid opgelegde maatregelen onmogelijk geworden.

In deze context werd een volmachtsbesluit met betrekking tot de organisatie van de algemene vergadering van vennootschappen voorgelegd aan de regering waarbij tijdelijk een aantal versoepelingen worden geboden die de vennootschappen in staat stellen de gewone algemene vergaderingen, die voorafgaand aan 19 april 2020 werden of moeten worden samengeroepen, te organiseren mits het respecteren van de dwingende regels ter bestrijding van het COVID-19 virus.

Leave a Reply