Skip to main content

De Warranty & Indemnity (W&I) verzekering zit de laatste jaren in de lift en wint nog steeds aan populariteit in het kader van bedrijfsoverdrachten. Deze verzekeringen dekken de aansprakelijkheid van de verkoper voor inbreuken op garanties die de verkoper aan de koper geeft. Voor ondernemers die voor een transactie staan, is het dus belangrijk te begrijpen wat een W&I verzekering is, wat de relevantie is voor een koper of verkoper en hoe dit wordt toegepast in de overnamepraktijk.

Verkoper vs. Koper

Alvorens een transactie aan te gaan, zal een koper in eerste instantie de risico’s in kaart willen brengen. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde due diligence proces waarbij de koper (en zijn adviseurs) de juridische, financiële en fiscale situatie van de doelvennootschap analyseert. Van zodra de risico’s gekend zijn, stelt zich de vraag hoe deze tussen koper en verkoper verdeeld worden. De koper is gebaat bij een uitgebreide lijst van garanties (om voldoende zekerheid te hebben om een claim in te stellen tegen de verkoper op basis van een overtreding van een garantie); de verkoper is logischerwijze gebaat bij een beperkte lijst van garanties (om de kans op een claim af te wenden).

Hierdoor ontstaat er een spanningsveld tussen de koper en de verkoper hetgeen de onderhandelingen en de relatie tussen partijen onder druk kan zetten. Een W&I-verzekering kan dergelijke situaties oplossen: het doel van een W&I-verzekering is namelijk om het risico naar een derde partij, zijnde de verzekeraar, te verschuiven waardoor transacties gemakkelijker tot stand komen.

Wie sluit de W&I-verzekeringspolis af?

Een W&I-verzekering is een verzekeringspolis. De vraagt rijst dan wie dergelijke polis afsluit: de koper of de verkoper.

In de praktijk worden W&I-verzekeringen het meest afgesloten door de koper. Indien de koper schade lijdt (die in principe verhaald kan worden op de verkoper), kan de koper zich rechtstreeks tot de verzekeraar wenden. De koper hoeft dus niet eerst de verkoper aan te spreken en uitbetaling onder de polis loopt niet via het vermogen van de verkoper.

Als de verkoper een W&I-verzekering afsluit, is de verkoper de verzekerde. Een dergelijke polis komt veel minder voor. In dit geval dient de koper de verkoper rechtstreeks aan te spreken om zijn of haar schade vergoed te zien. De verkoper geniet slechts in tweede instantie van bescherming onder de polis tegen claims van de koper.

Praktijkgevallen

Bepaalde transacties kenmerken zich door de vraag van de verkoper om zo min mogelijk aansprakelijkheid over te houden, een zogenaamde “clean exit”. Zo wenste een verkoper na de verkoop van zijn bedrijf op pensioen te gaan en zich zo min mogelijk zorgen te hoeven maken over de garanties die hij in dat kader had gegeven. De W&I-verzekering vormde hier een passende oplossing om de kloof tussen koper en verkoper te dichten.

Een ander praktijkgeval waar een W&I-verzekering een nuttige tool kan zijn, betreft in het kader van een verkoopsproces waarbij verschillende geïnteresseerde kopers een bieding kunnen uitbrengen op het bedrijf. In een dergelijk geval kan een bieder zich van andere bieders onderscheiden door zijn bod te laten uitgaan van het aangaan (door de bieder) van een W&I-verzekering. Dit maakt het bod aantrekkelijker omdat het de aansprakelijkheid van de verkoper inperkt.

Meer informatie

Staat u (als koper of verkoper) voor een bedrijfsoverdracht en vraagt u zich af of een W&I-verzekering een geschikt instrument is?

Leave a Reply